Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Colaborador del
I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya

http://pyme.eventocompliance.com/389/patrocinador-congreso-pyme-associacicollegi-denginyers-industrials-de-catalunya.html

Els EIC són les entitats professionals dels Enginyers Industrials de Catalunya, compromeses en el desenvolupament professional dels enginyers. Representem els enginyers de l’àmbit industrial, defensem la professió i els seus interessos, la bona praxi de l’enginyeria i en regulem la seva pràctica. Fomentem el progrés de l’enginyeria i despleguem activitats de caràcter tècnic, científic i cultural.

Els EIC estem al servei dels enginyers, l'enginyeria i la societat. És per aquest motiu que:

  • Oferim Serveis genuïns que acompanyen a l’enginyer al llarg de la seva trajectòria professional
  • Construïm Xarxes de relacions professionals de qualitat
  • Generem reflexió i debat compartint coneixement des d’una Veu comuna
  • Influïm en positiu en la societat des dels valors que aporta l’enginyeria
  • Reforcem la Marca de prestigi de la professió projectant la imatge i identitat positiva dels enginyers i promovent el coneixement i la comprensió de l’enginyeria
https://www.eic.cat
Entrar en la Web del Congreso